Європейська інтеграція України та розпочаті Урядом адміністративна й економічні реформи потребують від держслужбовців центральної та місцевої виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих ради високого професіоналізму та компетенції в повсякденній діяльності.

        В зв’язку з цим, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління на базі кафедри екологічної безпеки запрошує до участі в щоквартальних  курсах підвищення кваліфікації за 24-годинною програмою на тему «Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання».

       В процесі навчання буде розглянуто основні принципи та пріоритети національної екологічної політики в сфері поводження з відходами, законодавче та нормативно – правове забезпечення, проблеми екологічно безпечного поводження з відходами, класифікацію відходів, єдність інформаційного простору в сфері поводження з відходами, життєві цикли відходів, утилізацію вторинної сировини, безпечну технологію рециклінгу відходів, екологічні проблеми у сфері поводження з відходами на державному, територіальному та виробничому рівнях.

         Після закінчення навчання слухачі  отримають свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.

        Вартість навчання становить 2800 грн за особу.

        Для держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчання безкоштовне.

        Курси відбудуться з 05 по 07 березня 2018 р. у приміщені Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 корпус 2, м. Київ, 03035. Для комплектування групи надішліть  заявку до 02 березня 2018 р (e-mail – ekokaf@ukr.net, тел/факс 044-206-30-35).