У зв’язку з повеневим періодом  Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області  створено наказ про проведення кризового моніторингу поверхневих водойм Чернігівській області.  На виконання зазначеного наказу спеціалісттами інструментально-лабораторного контролю проведено відбір проб  поверхневої води з річок Стрижень, Десна та Білоус.

          За результатами інструментально-лабораторного контролю проб вод, відібраних у квітні, виявлено наступне:

          – встановлено перевищення  вмісту азоту амонійного в 1,5-2 рази, нітрітів в 1,2 рази в р. Стрижень (гирло), Білоус та Десна у порівнянні з гранично допустимими концентраціями (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення;

            – незначне перевищення нормативу ГДК по вмісту  органічних речовин за БСК5 (у 1,5 разів) спостерігається у р. Стрижень;

           – зафіксовані незначні перевищення вмісту заліза та марганцю, що є традиційними для річок поліської зони.

          Факти  перевищення нормативів ГДК здебільшого зумовлені антропогенним тиском на р. Десну, Стрижень та Білоус, який залишається  значним у зв’язку з тим, що в зазначені водойми скидаються стічні та зливові води кількох десятків підприємств.

        Негативні зміни гідрохімічного стану р. Стрижень в основному зумовлені  надходженням недостатньо очищених зливових вод зі зливового колектору протяжністю близько 11 км, скид у який здійснюється з великої водозбірної площі та території промислових підприємств без попередньої очистки.

       В цілому гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження  не зазнали значних змін у порівнянні з минулорічними показниками і переважно відповідають гранично допустимим концентраціям для водойм рибогосподарського призначення