04 березня поточного року в Державній екологічній інспекції у Чернігівській області відбулось навчання  інспекторського складу  стосовно забезпечення державного нагляду за дотриманням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

         З прийняттям Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» держава зробила ще один крок до європейських стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прогнозування наслідків планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, всебічне дослідження ризиків такої діяльності для навколишнього природного середовища і безпечності населення, та обов’язок вжиття всіх можливих заходів, спрямованих  на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля є ключовими маркерами цього закону.

       Оцінка впливу на довкілля (ОВД) –  це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

       Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.

         Також, на навчанні детально розглянуто повноваження Інспекції в частині забезпечення контролю за дотриманням вимог закону, як суб’єктів господарювання так і уповноваженими органами виконавчої влади, при проведенні процедури з оцінки впливу на довкілля, існуючі механізми реагування в разі виявлення порушень. В разі наявності підстав для вжиття заходів впливу через порушення законодавства наголошено на необхідності запровадження комплексного підходу, зокрема застосування норм закону в частині припинення діяльності підприємства чи окремих його дільниць в разі відсутності оцінки впливу на довкілля та тимчасової заборони – у разі недотримання під час провадження господарської діяльності екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля.